ЦК "ЖУРНАЛІСТИКА"

«Журналістика – це більше ніж професія. Журналістика – це не тільки репортерство: піти, побачити й розповісти про те, що відбувається. Журналістика – це свого роду спосіб життя» 

Любомир Гузар

Журналіст завжди у вирі подій, де б він не працював: на телебаченні, радіо, чи періодичній пресі. Його очима більшість людей дивляться на події у країні та світі. Він вміє інформативно, а головне цікаво розповісти практично про все: від державних новин до історій життя зірок. 
 

Чому варто здобувати спеціальність «Журналістика» в Лисичанському педагогічному коледжі?

Це Вам може дати: 
 

 • високоякісну професійну журналістську освіту; 
 • можливість здобути реальне ремесло за допомогою практиків у медіа-сфері;
 • практичний досвід роботи і якісне портфоліо для полегшення працевлаштування; 
 • якісні зв’язки і контакти в професійному журналістському середовищі; 
 • вміння та навички, які дають змогу самотужки створювати новітні медіа; 
 • якісні теоретичні знання з фаху «Журналістика». 

Проблема циклової комісії:

Формування професійних компетентностей у сфері видавничої справи, літературного редагування інформації та оволодіння сучасними технологіями у сферах видавництва та редагування.

Пріоритетні напрямки діяльності  циклової комісії 
на 2018-2020 роки:

 • здійснити практичну реалізацію сучасних освітніх інновацій щодо формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти;
 • модернізація навчальних планів, програм відповідно до нових навчальних стандартів за спеціальностями;
 • приведення змісту блогів викладачів до єдиних уніфікованих вимог згідно з оновленими навчально-методичними комплексами навчальних дисциплін;
 • упровадження інноваційних технологій – використання   в   навчальному процесі   досягнень   вітчизняних і зарубіжних освітніх технологій;
 • подальша модернізація медіа-центру, музейно-педагогічного комплексу коледжу в контексті означеної проблеми;
 • наповнення коледжного депозитарію;
 • формування компетентних фахівців у процесі практичної підготовки на основі використання можливостей медіапростору;
 • вивчення передового європейського, світового та українського інноваційного досвіду щодо підвищення якості освіти;
 • формування ключових життєвих компетентностей майбутнього фахівця як соціально активного громадянина-патріота;
 • вироблення чіткої громадської позиції майбутнього фахівця;
 • сприяння розвитку в студентів почуття патріотизму, шанобливого ставлення до українських культурно-історичних цінностей.
This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft